Часове на излъчване:

Петък: 18:00 ч.; Събота: 10:30 ч.; 18:00 ч.